Freitag, 4. Mai 2007

insanda dolaşım sistemi
1.Şekildeki numaralara göre ;aşağıda verilen açıklamaların önüne uygun gelen kalbin kısmının numarasını ve ismini yazınız.
a) ……………...Kanın atardamarlara akışına olanak verecek şekilde ,tek yönlü açılır.
b)………………Sağ karıncık kasıldığında buradaki kanın sağ kulakçığına dönmesine izin vermez
c)……………….Sol kulakçık kasıldığında kanın sol karıncığa girişine izin verir.
d)………………Koroner atardamarların ayrıldığı damar
e)………………Kalbin en kalın kas yapısı gösteren bölümü
f)……………………..Kirli kanı temizlemek üzere akciğerlere götürür.
g)………………….Akciğerlerde temizlenen kanı kalbe getirir.
h)………………………..Vücutta kirlenen kanı kalbe getiren damarlar
i)………………Vücudumuzda CO2 bakımından kirlenen kanın temizlenerek kalbe dönmesinde etkili olan kalp bölüm
2.Yukarıdaki grafiklerden hangisi kulakçıklardaki kan karıncıklara geçerken ,kulakçık ve karıncıkların basınç değişimini göstermektedir? Niçin?

3.
I.Kanda adrenelin miktarının artması
II.Sinoatrial düğümün parasempatik sinirlerle uyarılması
III.Kanda CO2 miktarının artması
IV.Vücut sıcaklığının artması
Yukarıdakilerden hangileri kalbin çalışma temposunu düşürür.?Açıklayınız.4.Şekildeki numaralandırmaya göre ,aşağıda verilen açıklamaların önüne uygun gelen sinir düğümlerin isimlerini ve numarasını yazınız.
a) …………..tarafından meydana gelen uyarı kasılma dalgası halinde iki kulakçığa doğru yayılır.Bunun sonucu olarakta kulakçıklar kasılır.
b) …………tarafından iki karıncık arasındaki perdeye iletilen uyartı ile gevşeme durumundaki karıncıklar kasılmaya başlar.
c) Uyartılar ……………..de denilen ,A.V uzantılarla ,karıncığın yan duvarlarından tüm karıncığa taşınır.
d) Karıncık gevşemeye başlayınca ……………………de başlayan yeni bir uyarı ,önce kulakçıkların sonra da karıncıkların yeniden kasılmasına neden olur.
5.
Ringer çözeltisi içinde çalışmakta olan bir kurbağa yüreğinin durmasından sonra tekrar çalışmaya başlayıp devam etmesini sağlamak için ,yüreği taze ringer çözeltisine alarak;
I.vagus sinirini uyarmak II.Yeterince adrenalin ilave etmek
III.Yürek kasını uyarmak IV.Yeterince asetil kolin ilave etmek
İşlemlerinden hangilerini uygulamak gerekir?(1987 –ÖYS)
6.Niçin kalp içinden geçen kandan yararlanmaz?7.Şekilde ,doku kılcal damar ağının değişik bölgeleri gösterilmiştir.
Kan ,şekildeki oklar yönünde akmaktadır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?


8.Atardamarlarda kanın hareketini sağlayan etkenler nelerdir?
9.Toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan etkenler nelerdir?
10.Küçük ve büyük dolaşımın işlevleri nelerdir?
11.Büyük ve küçük dolaşımın amaçlarını yazınız
12.Küçük ve büyük dolaşımın başlangıç ve bitiş noktalarını belirtiniz.
13.Büyük kan dolaşımında kan aşağıdaki damarlardan hangisine uğramaz?
Alt ana toplar damar
Üst ana toplar damar
Kapı toplar damarı
Aort
Alveol kılcalları
14.İnsanda kapı toplar damarına verilen işaretli bir alyuvar hücresi akciğerlere ulaşıncaya kadar aşağıdaki yapıların hangisinden geçmez?
Karaciğer
Sağ kulakçık
Akciğer atar damarı
Üst ana toplar damarı
Sağ karıncık
15.
Böbrek atardamarına verilen işaretli bir alyuvar hücresi Aorta ulaşıncaya kadar hangi damarlardan geçer?
16.
(1982 ÖSS) İnsan vücudundaki kan ,içindeki oksijenin hızla azalmaya başladığı bir zamanda nereden geçmekte olabilir?
A) Akciğer alveollerinden B) Kılcal damardan C) Akciğer toplar damarından
D)Ana toplar damardan E)Ana Atardamardan
17.(1988 ÖSS)
İnsan vücududa kan,aşağıdaki durumların hangisindeyken hemoglobinin oksijene doymuşluğu en yüksek değerdedir?
A) Sağ kulakçığa girerken B) Sol karıncıktan çıkarken C)Böbrekten kalbe dönerken
D)Sağ karıncıktan çıkarken E)Karaciğerden çıkarken

1 Kommentar:

Hakan hat gesagt…

Dolaşım Sistemi insan sağlığı açısından çok önemli. Olmazsa olmaz bir sistem.

Dolaşım sisteminin sağlıklı olabilmesi için de spor ile sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemli.