Samstag, 12. Mai 2007

İNSANDA DİŞİ ÜREME SİSTEMİ

İNSANDA DİŞİ ÜREME SİSTEMİ
KONU TARAMA SORULARI

1.Korpus Luteumun bozulmasından sonra ilk olarak ortaya çıkan durum hangisidir?
• Kandaki progestron miktarının azalması.
• Uterus iç çeperinin kalınlaşması.
2.Hangisi omurgalı hayvanların tümünde üreme organlarında gerçekleşir?
• Embryo gelişmesi.
• Mayoz bölünme ve gametlerin oluşması
3.Hipofiz bezi çıkarılmış bir dişi memeliye sadece FSH enjekte edilirse hangisi gerçekleşir?
• Korpus luteum oluşur
• Yumurtalığın ağırlığı artar.
4.Kanda östrojen hormonunun çok yüksek oranda olduğu tespit edildiğinde hangisi gerçekleşir?
• FUH artar.
• LH artar.
5.Ovulasyon sırasında hangi hormonun kandaki derişimi en üst düzeydedir?
• LH
• Östrojen
6.Hamile bir kadında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
• Kanında LTH seviyesinin yükselmesi
• Kanında progestron seviyesinin düşmesi
7.Üreme ile ilgili hormonlardan hangisi dişilerde yumurtanın fallopi kanalına geçmesini sağlar?
• LH
• Östrojen
8.İnsanda gebelik sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
• FSH konsantrasyonunun artması
• Korpus luteumun sürekliliğinin sağlanması
9.Hangisi yumurtalık hormonlarından östrojenin görevlerinden biri değildir?
• Yumurtalık foliküllerini uyarmak
• Hipofizi etkilemek.
10.HipofizYumurtalık faaliyetiUterus faaliyeti
Yukarıdaki şemadan hangisi çıkarılamaz?
• Hipofizin hormon salgısı uterusa bağlı olarak artar veya azalır.
• Yumurtalık ,hipofizin faaliyetini etkiler.

Yukarıdaki grafik kandaki bazı hormonların miktarındaki değişimleri göstermektedir.Şekildeki verilere göre;
1.
a)Ne zaman östrojen salgısı artmaya başlar?


b)Östrojen miktarının artışı ile hangi hormonun seviyesinde düşüş vardır.?


c)Evrenin adını yazınız.Bu evrede seviyesi en düşük hormon hangisidir?2.
a)Ovulasyon ne zaman gerçekleşir?Hangi hormonun kandaki seviyesi en yüksektir?b) Ovulasyondan sonra hangi hormonların seviyesinde artış görülür?Bu hormonların kandaki seviyesinin düşmeden devam etmesi ne anlama gelir?
3.Hangi günler arasında döllenmemiş yumurta ,uterus iç dokuları ile birlikte dışarı atılmaktadır? Evrenin adını yazınız.
4.Korpus luteum ne zaman oluşur?Korpus luteum evresinde hangi hormonların kandaki seviyesi yüksektir?
5.Korpus luteum hangi ne zaman bozulur ? Kandaki hangi hormonların seviyesi düşüktür?

Keine Kommentare: